Algemene voorwaarden

Binnenkort meer informatie...

Algemene huurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurder.

2. De betaling van het volledige bedrag betekent pas de definitieve reservatie van het appartement. De vooruitbetaling dient uiterlijk 14 dagen vóór uw incheckdatum te gebeuren. Alle betalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE 07 0689 4765 5166 BIC GKCCBEBB op naam van Spaens bv. Bij een last minute boeking, minder dan 7 dagen voor aankomst, kan er bij aankomst enkel contant betaald worden of dient het betalingsbewijs van overschrijving per mail overgemaakt.

3. Als de huurder niet betaalt binnen de bovenvermelde termijn, zal de verhuurder het recht hebben het appartement verder te verhuren. Bij annulering of wijziging tot 14 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging daarna of indien de huurder niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

4. De huurwaarborg ten bedrage van 315€ dient samen met de saldobetaling overgemaakt. Deze waarborg wordt door de verhuurder teruggestort ten laatste 14 dagen na beeïndiging van de huurperiode en dit na aftrek van herstelkost voor schade of breuk. Mocht blijken dat de schade hoger is dan de huurwaarborg dan is de verhuurder gerechtigd de huurder de schade in rekening te brengen.

5. De huurder mag onder geen enkele voorwaarde onderverhuren.

6. Indien door overmacht de woning niet meer bewoonbaar zou zijn, zal de huurder de huur van de nog te huren periode terugbetaald krijgen, echter zonder verdere bijkomende schadevergoeding.

7. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in stroom of watervoorziening.

8. De huurder heeft gratis de beschikking over TV, internet, vaatwasmachine, en alle andere huishoudapparaten. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere schadevergoeding eisen indien één van deze toestellen defect zouden zijn. Hij wordt daarom ook vriendelijk verzocht om onmiddellijk eventuele defecten aan de verhuurder te melden. Wij zullen al het mogelijke doen om het defect zo vlug mogelijk te laten herstellen.

9. De huurder gebruikt het vakantieappartement op eigen risico. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of verlies door de huurder geleden.

10. Taksen en kosten: De verblijfstaks is inbegrepen in de huurprijs. Verbruik van water, gas en elektriciteit is inbegrepen voor zover het normale gebruik niet wordt overschreden.

11. De eindschoonmaak gebeurt door de verhuurder. Deze kost van 85 €/appartement per reservering wordt aan de huurder aangerekend bij reservering. De huurder is echter verplicht het gehuurde goed als een goede huisvader te bewonen en ten allen tijde net te onderhouden. Op het eind van de huurperiode dient de huurder het goed in nette staat te verlaten. Alle vaat dient afgewassen. Oven, koelkast en moeten proper achtergelaten worden.

12. Vuilnis dient gesorteerd en restafval dient door de huurder in de ondergrondse vuilniscontainers ter hoogte van de jachthaven gedeponeerd. Indien de huurder zich niet aan deze bepalingen houdt, kunnen extra kosten (los van eerdere forfaits) voor reiniging in rekening worden gebracht en wordt dit van de borg afgetrokken.

13. Huisdieren zijn niet toegelaten.

14. Op het appartement en in het gebouw mag niet gerookt worden.

15. De wind kan aan de kust krachtig uithalen daarom vragen we u om bij het verlaten van het appartement ramen, schuiframen, veluxen te sluiten.

16. Uit respect voor het milieu en om geen onnodig verbruik te genereren wordt gevraagd de verwarming uit te zetten wanneer ramen worden geopend.

17. Voorwerpen die deel uitmaken van de inrichting mogen niet verplaatst worden.

18. In het appartement is een inventaris aanwezig. De huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en afwijkingen bekend te maken binnen het uur na aankomst. Dit via sms op het gsmnummer zoals vermeld op de inventaris of website (www.kust-appartementen.be). Algemene huurvoorwaarden - dd. 1/01/2023

19. Het gebruik van donsdeken en overtrek, keukenhanddoeken, badhanddoeken is in de prijs inbegrepen, en dit conform het aantal gereserveerde personen.

20. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. Bij schade dient u dit zo snel als mogelijk (binnen de huurperiode) via sms door te geven op het gsm-nummer zoals vermeld op de website (www.kust-appartementen.be).

21. Het aantal personen die het appartement mogen betrekken is strikt bepaald : 2 à 6 personen, en dit volgens het aantal opgegeven personen bij reservatie. Indien last minute extra personen het appartement zullen betrekken, dient dit gemeld aan de verhuurder zodat extra beddengoed en handdoeken kunnen worden aangeleverd. De Huurprijs wordt verhoogd a rato van 35€/persoon per nacht. De betaling dient te gebeuren voor inhuizing. De eigenaar heeft het recht in geval van niet naleving van bovenstaande regels, de huurders uit de woning te zetten en/of een schadevergoeding te eisen van 200 €.

22. De appartementen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen en niet voor groepen jongeren of feestende volwassenen.

23. De toegang gebeurt via toegangscode die per email wordt bezorgd aan de huurder voor aanvang van de huurperiode. Deze code is enkel en alleen voor de huurder bestemd. De code is uniek en dient door de huurder te worden bewaard zoals zijn bankkaartcode.

24. De verhuurperiode loopt vanaf 17 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag.

25. Fietsen mogen niet in het gebouw worden gestald. Ook het voetpad voor het gebouw dient gevrijwaard uit respect voor de handelszaak.

26. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, met uitsluiting van welk ander arrondissement dan ook.

27. Door de betaling van de huurprijs onderschrijft de huurder deze algemene huurvoorwaarden.

Opgemaakt: De Verhuurder Kustappartementen Bvba Spaens BE0466.580.391